Nokia C6 00 - Organisere bilder og videoklipp

background image

Organisere bilder og videoklipp

Velg

Meny

>

Bilder

.

Vise elementer etter måned

Velg

Måneder

.

Bilder 81

© 2011 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

background image

Opprette et album for lagring av

elementer

Velg

Album

>

Valg

>

Nytt album

.

Legge til et bilde eller et videoklipp i et

album

Velg elementet og

Valg

>

Legg til i

album

.

Slette et bilde eller et videoklipp

Velg elementet og

Slett

på den aktive

verktøylinjen.
Vise elementer i taggvisningen

Velg

Tagger

og en tagg. Du må først legge

tagger til elementene.