Nokia C6 00 -  Postkasser for tale- og videoanrop  

background image

Postkasser for tale- og videoanrop

Ved hjelp av tale- eller videopostkassen

(nettverkstjenester – videopostkassen er

tilgjengelig bare i 3G-nettverk) kan du

lytte til talemeldingene eller

videoanropsmeldingene du har mottatt.
Ringe til tale- eller videopostkassen

Velg i startskjermen for å åpne

oppringingsfunksjonen, hold inne 1 og

velg

Talepostkasse

eller

Videopostkasse

.

Endre telefonnummeret til tale- eller

videopostkassen

1 Velg

Meny

>

Innstillinger

og

Telefoni

>

E-postk. for anr.

, en

postkasse og

Valg

>

Endre nummer

.

2 Tast inn nummeret (som du har fått

fra nettverkstjenesteleverandøren),

og velg

OK

.