Nokia C6 00 - Tale

background image

Tale

Velg

Meny

>

Innstillinger

>

Telefon

>

Tale

.

Ved hjelp av Tale kan du angi språket,

stemmen og stemmeegenskapene for

Meldingsoppleser.
Angi språket for Meldingsoppleser

Velg

Språk

. Velg

Valg

>

Last ned språk

for å laste ned flere språk til enheten.
Tips: Når du laster ned et nytt språk, må

du laste ned minst én tale for det språket.

Angi stemmen

Velg

Stemme

. Stemmen avhenger av det

valgte språket.
Angi hastigheten for stemmen

Velg

Hastighet

.

Angi volumet for stemmen

Velg

Volum

.

Vise detaljene for en stemme

Åpne stemmefanen og velg stemmen og

Valg

>

Stemmedetaljer

. Vil du lytte til en

stemme, velger du stemmen og

Valg

>

Spill av stemme

.

Slette språk eller stemmer

Velg elementet og

Valg

>

Slett

.

Innstillinger for Meldingsoppleser

Vil du endre innstillingene for

Meldingsoppleser, åpner du fanen

Innstillinger og angir følgende

innstillinger:

Språkregistrering — Aktiver automatisk

gjenkjennelse av opplesningsspråk.

Kontinuerlig opplesning — Aktiver

kontinuerlig opplesning av alle valgte

meldinger.

Innstillinger 103

© 2011 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

background image

Taleforespørsler — Angi at

Meldingsoppleser skal sette inn

forespørsler i meldinger.

Lydkilde — Lytt til meldinger gjennom

ørestykket eller høyttaleren.