Nokia C6 00 - Motiver

background image

Motiver

Et motiv hjelper deg med å finne riktige

farge- og lyssettingsinnstillinger for de

aktuelle omgivelsene. Innstillingene for

hvert motiv er definert i henhold til

bestemte stiler eller omgivelser.
Standardmotivet i bilde- og

videomodusene indikeres av

(Automatisk).
Endre motivet

Velg >

Motivmodi

og et motiv.

Opprette egne motiver for bestemte

forhold

Velg

Brukerdefinert

og

Rediger

. Du kan

justere ulike lys- og fargeinnstillinger for

det egendefinerte motivet.
Kopiere innstillingene fra et annet

motiv

Velg

Basert på motivmodus

og ønsket

motiv. Velg

Tilbake

for å lagre endringene

og gå tilbake til motivlisten.
Aktivere ditt eget motiv

Velg

Brukerdefinert

>

Velg

.

Kamera 77

© 2011 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.