Nokia C6 00 - Opptaks- og innspillingsinnstillinger

background image

Opptaks- og innspillingsinnstillinger

Hvis du vil åpne visningen over opptaks-

og innspillingsinnstillingene før du tar

bilder eller spiller inn videoklipp, velger

du

Meny

>

Programmer

>

Kamera

og

.

I visningen over opptaks- og

innspillingsinnstillinger finner du

snarveier til ulike elementer og

innstillinger før du tar bilder eller spiller

inn videoklipp.
Opptaks- og innspillingsinnstillingene går

tilbake til standardinnstillingene når du

slår av kameraet.
Du kan velge blant følgende:

Velg motivet.

eller

Veksle mellom video- og

bildemodus.

eller Vis eller skjul rutenettet i

søkeren (kun bilder).

Aktiver selvutløseren (kun bilder).

Aktiver sekvensmodus (kun bilder).

74 Kamera

© 2011 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

background image

Åpne

Bilder

Bildeinnstillinger:

Velg en fargeeffekt.

Juster hvitbalansen. Velg gjeldende

lysforhold. Dette gjør det mulig for

kameraet å gjengi farger med større

nøyaktighet.

Juster eksponeringskompensasjonen

(kun bilder). Hvis du fotograferer et mørkt

motiv mot en svært lys bakgrunn, for

eksempel snø, må du justere

eksponeringen til +1 eller til og med +2 for

å kompensere for lysstyrken i

bakgrunnen. Bruk -1 eller -2 for lyse

motiver mot mørk bakgrunn.

Juster lysfølsomheten (kun bilder). Øk

lysfølsomheten ved dårlige lysforhold for

å unngå for mørke bilder og uklare bilder.

Økning av lysfølsomheten kan også gi mer

bildestøy.

Juster kontrasten (kun bilder). Juster

forskjellen mellom de lyseste og mørkeste

delene av bildet.

Juster skarpheten (kun bilder).

Skjermen endres i henhold til

innstillingene du definerer.
Opptaksinnstillingene avhenger av

kameramodusen. Bytting mellom

moduser tilbakestiller ikke de definerte

innstillingene.
Hvis du velger en ny scene, erstattes

opptaksinnstillingene med den valgte

scenen. Du kan om nødvendig endre

opptaksinnstillingene etter å ha valgt en

scene.

Det kan ta lengre tid å lagre bildet hvis du

endrer innstillingene for zoom, lysstyrke

eller farger.