Nokia C6 00 - Skjerm kontroller og -indikatorer for stillbildeopptak

background image

Skjerm kontroller og -indikatorer for

stillbildeopptak

Følgende vises i stillbildesøkeren:

1 Indikator for innspillingsmodus

2 Zoomglidebryter. Trykk på skjermen

for å aktivere eller deaktivere

zoomglidebryteren.

3 Utløserikon. Velg for å ta et bilde.

4 Blitsmodus. Velg for å endre

innstillinger.

5 Innstillinger for bildetaking. Velg for å

endre innstillinger.

6 Indikator for batteriladenivå

7 Indikator for bildeoppløsning

8 Bildeteller (det anslåtte antall bilder

du kan ta med gjeldende

bildekvalitetsinnstillinger og ledig

minne)

9 Minne i bruk. Avhengig av

enhetskonfigurasjonen finnes

følgende alternativer: enhetsminne

( ), minnekort (

).

10 GPS-signalindikator