Nokia C6 00 - Kartvisning

background image

Kartvisning

1 Valgt posisjon

2 Indikatorområde

3 Interessepunkt (for eksempel en

jernbanestasjon eller et museum)

4 Informasjonsområde