Nokia C6 00 - Opprette kontaktgrupper

background image

Opprette kontaktgrupper

Ved hjelp av kontaktgrupper kan du sende

én melding til flere personer.
Velg

Meny

>

Kontakter

og åpne

gruppefanen.

Opprette en ny gruppe

1 Velg

Valg

>

Ny gruppe

.

2 Bruk standardnavnet eller angi et nytt

navn, og velg

OK

.

Legge til medlemmer i gruppen

1 Velg gruppen og

Valg

>

Legg til

medlemmer

.

2 Merk hver kontakt som du vil legge til,

og velg

OK

.