Nokia C6 00 - Om GPS

background image

Om GPS

GPS-systemet (Global Positioning System)

styres av myndighetene i USA, som er

eneste ansvarlige for nøyaktigheten og

vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten

av plasseringsdata kan påvirkes av

justeringer av GPS-satellittene som

myndighetene i USA foretar, og kan

endres i henhold til det amerikanske

forsvarsdepartementets retningslinjer for

GPS-bruk til sivile formål og Federal

Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan

også påvirkes av dårlig satellittgeometri.

Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-

signaler kan påvirkes av hvor du befinner

deg, bygninger, naturlige hindringer og

værforhold. Det kan hende at GPS-signaler

ikke er tilgjengelige inne i bygninger eller

under bakken og kan bli forstyrret av

materiale som betong og metall.
GPS bør ikke brukes til nøyaktige

stedsmålinger, og du bør aldri bruke

stedsdata fra GPS-mottakeren og

mobilradionettverk som eneste kilde til

posisjonering eller navigering.
Tripptelleren har begrenset nøyaktighet

og avrundingsfeil kan forekomme.

Nøyaktigheten kan også påvirkes av

tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-

signaler.
Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes ved

hjelp av det internasjonele WGS-84-

koordinatsystemet. Tilgjengeligheten av

koordinatene kan variere fra område til

område.

Lokalisering (GPS) 63

© 2011 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.