Nokia C6 00 - Motta meldinger

background image

Motta meldinger

Velg

Meny

>

Meldinger

og

Innboks

.

En ulest tekstmelding

En ulest multimediemelding

En lydmelding som ikke har blitt

spilt av

Data mottatt via Bluetooth-

tilkobling

Når du mottar en melding, vises og

1

ny melding

på startskjermen.

Åpne en melding fra startskjermen

Velg

Vis

.

Åpne en melding i Innboks-mappen

Velg meldingen.

46 Meldinger

© 2011 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

background image

Svare på en mottatt melding

Velg

Valg

>

Svar

.