Nokia C6 00 - Tjenestekommandoer

background image

Tjenestekommandoer

Med tjenestekommandoer

(nettverkstjeneste) kan du skrive og sende

tjenesteanmodninger (også kalt USSD-

kommandoer), for eksempel

aktiveringskommandoer for

nettverkstjenester, til

tjenesteleverandøren. Denne tjenesten er

kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner.
Velg

Meny

>

Meldinger

og

Valg

>

Tjenestekommandoer

.