Nokia C6 00 - Kalenderverktøylinje

background image

Kalenderverktøylinje

Velg

Meny

>

Kalender

.

Velg blant følgende på

kalenderverktøylinjen:

Neste visning — Velg månedsvisning.
Neste visning — Velg ukesvisning.
Neste visning — Velg dagsvisning.

Neste visning — Velg

gjøremålsvisning.

Nytt møte — Legg til en ny

møtepåminnelse.

Programmer 95

© 2011 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

background image

Nytt gjøremålsnotat — Legg til et

nytt gjøremålsnotat.